บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

They Have Alpacas Here and Alpacas Gone Wild Can't be Completed

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 224911
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't find any Alpaca for my quest
  • I cannot complete They have Alpacas Here 
  • I can't finish Alpacas Gone Wild

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. Currently, we do not have a workaround. Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the in-game bug report feature.