ไฟล์ระบบที่หายไปหรือเสียหายอาจทำให้เกิดปัญหากับเกม Blizzard ได้ เรียกใช้ตัวตรวจสอบไฟล์ระบบ เพื่อสแกนหาไฟล์ที่เสียหายหรือหายไปใน Windows หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดติดต่อ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คำสั่งนี้อาจจำเป็นต้องเข้าถึงไฟล์ต้นทางการติดตั้ง Windows