บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Will My Computer Run WoW Classic

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 227325
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I have a 32 bit OS
  • I receive an error that WoW cannot run on this computer
  • Used to play WoW on this macbook, will I be able now?

The minimum system requirements to play World of Warcraft Classic are lower than the requirements to play Battle for Azeroth. However, the requirements are much higher than when the game first released in 2004.

You cannot run WoW Classic on a 32 bit Windows or on macOS older than 10.12.

Please check the World of Warcraft Classic System Requirements article for more information.