บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Did Not Earn Tauren Heritage Armor

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 228676
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I cannot find the quest for the Tauren Heritage Armour.
  • Can't find or start the quest Stay of Execution

To get the Heritage Armor for Taurens, you need to have the following:

  1. A level 50 Tauren
  2. The Tauren must be Exalted with Thunder Bluff
  3. The War Campaign up through either the quest Stay of Execution (A) or Old Allies (H) must be completed on any character on the account
Visit Wowhead's Heritage Armor Preview for more information.