บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Warcraft III Error "Unable to initialize graphics"

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 230212
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Cannot start Warcraft III on MacOS 
  • Error "Unable to initialize graphics. Please ensure your operating system and display drivers are up to date." 

PC:
The error indicates that your computer does not meet the minimum system requirements to play Warcraft III or the Operating System and Graphical Drives need to be updated. Since patch 1.31 in May 2019, Warcraft III requires a 64 bit operative system.


MAC:
This error indicates that your Mac computer does not meet the minimum system requirements to play Warcraft III. Since patch 1.31 in May 2019, Warcraft III requires a 64 bit operative system and Metal graphic API.