บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Toy Missing from Collection

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 23262
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • I cannot see my toy in the interface
 • I'm missing a toy from my list

 1. Ensure that the your filters are appropriately checked
  1. Open the Collections Menu (Shift-P)
  2. Click the Toy Box tab
  3. Click the Filter button (top right)
  4. Ensure that Collected is checked 
   1. Under Sources, select "Uncheck All" 
   2. Under Sources, select "Check All" 
 2. Perform a user interface reset

Note: Mounts, pets, heirlooms, and toys in the Collections tab are account-bound, and do not generally transfer when characters move to a different Blizzard account. The only exception is any pet or mount associated with a character-specific achievement, which will only appear for that character on the new account.