บทความอาจยังไม่ถูกอัพเดต คุณสามารถดูบทความเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

Error #134

อัพเดตแล้ว: 6 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 23325
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

ERROR #134 (0x85100086) Fatal condition! Failed to open required archive ... with error: 5
Error 5

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

This error may occur when World of Warcraft is prevented from making changes to a game file. It can be caused by incorrect permissions, a security program, or an error in the file itself. Follow the steps below to resolve the issue.

  1. Disable or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
  2. Update your drivers to resolve any compatibility issues.
  3. Run the Battle.net repair tool to repair any damaged game files.
  4. If the problem persists, uninstall and reinstall the game.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.