บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Link Twitch and Blizzard Accounts

อัพเดตแล้ว: 11 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 23358
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Error 401 "Bad Client Credentials" when linking my Twitch account
  • The website returns a "callback error" when I try to connect my Blizzard and Twitch accounts

If you receive an error when linking your Blizzard and Twitch accounts, try the following:

  1. Log out from your Blizzard and Twitch accounts.
  2. Clear the cache and cookies in your browser or try a different browser.
  3. Log in to your Twitch Connections and link your Blizzard account.

Note: If you share your computer with someone, or you have multiple Blizzard accounts, make sure your connected account is the one you want to receive rewards on.