ไม่สามารถเชื่อมโยงบัญชี Twitch กับ Blizzard

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 23358
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อเชื่อมโยงบัญชี Blizzard เข้ากับบัญชี Twitch ของคุณ ลองปฏิบัติดังนี้ :

      1. ออกจากระบบบัญชี Blizzard และ บัญชี Twitch ของคุณ
      2. ล้างแคชและคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณหรือลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์อื่น

หมายเหตุ : หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือคุณมีบัญชี Blizzard หลายบัญชีตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณเป็นบัญชีที่คุณต้องการรับรางวัล