เพื่อน Real ID จะสามารถเห็นชื่อจริงของคนอื่นได้ แต่จะไม่เห็นข้อมูลส่วนตัวนอกเหนือจากนั้น เมื่อผู้เล่นยินยอมเป็นเพื่อน Real ID พวกเขาจะสามารถเข้าใช้คุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  • การสนทนาข้ามเกม
  • สถานะการออนไลน์ของเพื่อน Real ID
  • กลุ่มที่อยู่ข้ามอาณาจักรของ World of Warcraft (ฝ่ายเดียวกัน)
  • เพื่อนของเพื่อน
เปลี่ยนการตั้งค่าของ Real ID

เพื่อนของเพื่อน

คลิกขวาที่เพื่อน Real ID แล้วเลือก ดูเพื่อน เพื่อดูรายชื่อเพื่อนของพวกเขา คุณสามารถปิดใช้งานตัวเลือกนี้ได้ในหน้าการตั้งค่าการสื่อสาร หากคุณไม่ต้องการให้ชื่อของคุณปรากฏในรายชื่อนี้

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้อาจต้องใช้เวลาในการอัพเดตสูงสุด 24 ชั่วโมง

การจัดการ Real ID

การเป็นเพื่อน Real ID เป็นความสมัครใจ หากคุณไม่ต้องการให้ผู้เล่นคนอื่นติดต่อคุณผ่าน Real ID ให้ลบพวกเขาออกจากรายชื่อเพื่อน Real ID ของคุณ

ผู้ปกครองสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบริการนี้สำหรับบุตรหลานของตนได้โดยใช้ การควบคุมโดยผู้ปกครอง หรือผ่านทาง การจัดการบัญชี หาก Real ID ปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานได้ในหน้าตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

หมายเหตุ: หากคุณปิด Real ID เพื่อน Real ID จะถูกแปลงกลับเป็นเพื่อน BattleTag หากคุณเปิดใช้ Real ID อีกครั้ง คุณจะต้องอัพเกรดเพื่อนทุกคนผ่านตัวเลือก อัพเกรดเป็นเพื่อน Real ID ด้วยตัวคุณเอง เราไม่สามารถกู้คืนรายชื่อเพื่อนของคุณให้กลับไปอยู่ในสถานะก่อนหน้านั้นได้

ข้อจำกัด

  • คุณสามารถมีเพื่อน Real ID ได้สูงสุด 200 คน คุณจะไม่ได้รับคำเชิญ Real ID เพิ่มเติม หากคุณถึงกำหนดดังกล่าว
  • รายชื่อเพื่อน (รวมถึง Real ID และ BattleTag) ไม่สามารถใช้ข้ามภูมิภาคได้ คุณต้องเพิ่มเพื่อนลงในรายชื่อเพื่อนของแต่ละภูมิภาค เมื่อคุณเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก
  • หากคุณต้องการซ่อนชื่อของคุณไว้ ให้ลองเพิ่มเพื่อนของคุณผ่านทาง BattleTag แทน