อถ้าหากคุณไม่ได้มีการตั้งค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์เสียงใน windows ของคุณได้อย่างถูกต้อง เกมของ Battle.net และการแชทด้วยเสียงอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังหลัก ลำโพง หรือ ไมโครโฟนได้มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง

1. กดปุ่ม Windows+R
2. พิมพ์ mmsys.cpl ในช่องเรียกใช้ prompt และกดปุ่ม ตกลง
3. คลิกขวาที่ลำโพงหรือหูฟังและเลือกตั้งค่าเป็นอุปกรณ์เริ่มต้น
4. คลิกขวาที่ลำโพงหรือหูฟังและเลือกตั้งค่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารเริ่มต้น
5. คลิกปุ่มอัดเสียง
6. ทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ้ำอีกครั้งเช่นเดียวกับไมโครโฟนหรือหูฟัง

เพิ่มเติม: ถ้าหากคุณไม่มีตัวเลือก ตั้งค่าเป็นอุปกรณ์เริ่มต้น และ ตั้งค่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารเริ่มต้นให้คุณเลือก นั่นหมายความว่าคุณได้มีการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ถูกต้องแล้ว