หากคุณไม่ได้ตั้งค่าอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นที่ถูกต้องใน Windows เกม Battle.net และการสนทนาด้วยเสียงอาจไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านั้นได้ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าชุดหูฟัง ลำโพง หรือไมโครโฟนหลักของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง

  1. กดปุ่ม Windows+R
  2. พิมพ์ mmsys.cpl ลงในพร้อมท์เรียกใช้ จากนั้นกดปุ่ม Enter
  3. คลิกขวาที่ลำโพงหรือชุดหูฟังของคุณแล้วเลือก ตั้งเป็นอุปกรณ์เริ่มต้น (Set as Default Device)
  4. คลิกขวาที่ลำโพงหรือชุดหูฟังของคุณแล้วเลือก ตั้งเป็นอุปกรณ์สื่อสารเริ่มต้น (Set as Default Communications Device)
  5. คลิกแท็บ การบันทึก (Recording)
  6. ทำตามขั้นตอนที่ 3-4 ซ้ำสำหรับไมโครโฟนหรือชุดหูฟังของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับ ตั้งเป็นอุปกรณ์เริ่มต้น และ ตั้งเป็นอุปกรณ์สื่อสารเริ่มต้น แสดงว่าคุณได้เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องแล้ว