บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Unlock Nazjatar

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 240925
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I cannot see the quest to start Nazjatar
  • I don't get the quest The Wolf's Offensive / The Warchief's Order.

To unlock this zone, speak to Nathanos or Genn Greymane and accept the quest Send the Fleet (Alliance / Horde). This quest requires your character to be level 50 and have completed the quest Uniting Kul Tiras (A) / Uniting Zandalar (H). In addition, Alliance characters also must have completed the quest A Nation Divided.