บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Quest - Harnessing the Power

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 240928
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't complete Harnessing the Power

Use the Petrified Ebony Scale in your bags or in the quest interface in order to complete the quest and activate the essence in the forge. You also need to have the Heart of Azeroth equipped to be able to complete this quest.

If you continue to experience trouble, we recommend Resetting Your User Interface

Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the in-game bug report feature.