บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Find Quest - Clearing Out the Cache

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 240953
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

The War Campaign says to continue with Clearing Out the Cache, but I can't find it

The quest, Clearing Out the Cache, is part of the War Campaign for patch 8.2. Before this quest is available, you must complete the prior War Campaign quests and raise a Nazjatar follower to level 3. 

For more information on the necessary quests in Naz'jatar, visit Wowhead's comprehensive Nazjatar Guide.