บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete The Unshackled Emissary

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 240970
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't complete the Unshackled Emissary quest
  • Can you provide credit for the Unshackled Emissary?

We have received multiple reports of this issue and can confirm it was not working as designed, but it has since been hotfixed.

Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the bug report feature.