บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to Queue for Heroic Warfront

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 240981
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Raid leader can't queue us for a Heroic Warfront
  • Heroic Warfront queue button is missing

Due to a bug, Alliance characters were briefly given the quest for Heroic Warfronts before they were available. This issue was fixed, and the quest is no longer given at this time. If you still have the quest in your quest log, you can safely abandon it for now and pick it up again when Heroic Warfronts opens in Season 3.