บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Get Fabious Mount

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 241021
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I didn't get the mount Fabious
  • How do I get the Fabious mount in Nazjatar

There are currently no known issue with obtaining this mount.

Customer Support is unable to provide game hints such as how to obtain the mount. Please refer to fan sites, the official forums, or secret finding communities if you need help in obtaining Fabious.