บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Turn in Quest - Rescue the Farseer

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 241031
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I've rescued the Farseer but can't hand in the quest
  • I can't complete Rescue The Farseer

We have received reports from others who were unable to turn in the quest Rescue The Farseer. Try the following troubleshooting steps to resolve this:

  • Removing the body guard buff by right clicking it, then try turning in the quest
  • Leave the zone and come back 
  • Toggle off or on War Mode

Be sure to check our Bug Report forums for any new issues or solutions. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the bug report feature.