บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Open Waterlogged Toolbox

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 241055
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I tried to open my Waterlogged Toolbox and got an error saying "You can't do that right now."

The Waterlogged Toolbox contains items that are Unique (i.e. you can only have one in your inventory), such as the Germinating Seed, Brinestone Pickaxe, and Chum. If your character has any of the items that can be looted from the container, you will need to use them before opening the Toolbox.