บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Junkyard Treasures

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 241117
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I've collected 5 of the 6 treasures but am not able to find the last one anywhere
  • I can't complete Junkyard Treasures

The quest Junkyard Treasures cannot be completed in a raid group. Chests opened while in a raid group will not give quest progress. Chests respawn regularly, so if you accidentally opened one, you can go look for others, or return later to see if one you already opened is available again. If an area is phased, complete any available or in-progress quests in the zone to see the area normally.