บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Place Crystals or Summon Avarius for Quest - What Will It Mine?

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 241134
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Crystals already have color, can't place the shards in them
  • I placed the crystals but Avarius didn't spawn

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as designed. Our developers are working to resolve this as quickly as possible. Currently, we do not have a workaround or resolution.

Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the bug report feature.