ใช้ปาร์ตี้ Real ID เพื่อเชิญเพื่อน Real ID ของคุณที่อยู่ในฝ่ายเดียวกันเข้ากลุ่ม ไม่ว่าจะอยู่ในอาณาจักรใด ไม่สามารถใช้ปาร์ตี้ Real ID ข้ามภูมิภาคไต้

คุณสามารถเข้าคิวสำหรับดันเจี้ยน สนามรบ หรือค้นหาเรดในกลุ่ม Real ID และคุณยังสามารถเข้าร่วมเรดระดับปกติและระดับฮีโร่อินสแตนซ์เดียวกันได้พร้อมกัน แต่ว่าอาจจะไม่สามารถเข้าเรดทั้งหมดได้ในช่วงเวลานั้นๆ

วิธีเชิญเพื่อนเข้าร่วมปาร์ตี้ Real ID มีดังนี้:

  1. เปิดรายชื่อเพื่อนของคุณ
  2. คลิกที่ปุ่ม + ถัดจากเพื่อน Real ID คนใดก็ได้ที่ว่างอยู่
  3. เพิ่มเพื่อน Real ID เข้าปาร์ตี้ของคุณเรื่อยๆ จนกว่ากลุ่มจะเต็ม คุณสามารถคละจำนวนเพื่อน Real ID หรือตัวละครอื่นๆ ในปาร์ตี้เดียวกันอย่างไรก็ได้ หากคุณไม่สามารถหาคนให้เต็มกลุ่มได้ ให้เข้าร่วมดันเจี้ยนหรือค้นหาเรดเพื่อเติมเต็มบทบาทที่ยังขาดอยู่

หมายเหตุ: หากเพื่อน Real ID ของคุณเข้าสู่ระบบของสิทธิ์การใช้งาน World of Warcraft หลายสิทธิพร้อมกันหรือสิทธิ์การใช้งานเดียวของ StarCraft II คุณจะไม่สามารถเชิญเพื่อนคนนั้นผ่านรายชื่อเพื่อนได้ แต่คุณยังสามารถเชิญตัวละครนั้นเข้าร่วมปาร์ตี้ Real ID ได้ด้วยการพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ลงในกล่องสนทนา: /invite ชื่อตัวละคร-ชื่อเซิร์ฟเวอร์