บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Use The "Abyssal Focus"

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 241435
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I completed the quest "An Abyssal Opportunity", but I can't use the Restored Abyssal Focus
  • I clicked on the Restored Abyssal Focus, but nothing happened

The "Restored Abyssal Focus" is a crafting station located near the quest turn in location. Once you complete the quest "An Abyssal Opportunity", the crafting station will allow you to craft items. If your having problems crafting items, make sure you position your character right next to the crafting station.

If you continue to have a problem using the Restored Abyssal Focus, please submit a new Bug Report.