โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันของ Mac OS X จะเก็บข้อมูลสำหรับเกมต่างๆ ของ Blizzard สำหรับผู้ใช้ทุกคน บางครั้งคุณอาจต้องสร้างโฟลเดอร์ด้วยตนเองหรือซ่อมแซมสิทธิ์ของโฟลเดอร์

คุณสามารถค้นหาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ ดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย บัญชีผู้ดูแลระบบ
 2. ใน ตัวค้นหา เลือก ไป > ไปที่โฟลเดอร์ หรือกด Cmd+Shift+G
 3. พิมพ์คำว่า /User
 4. คลิก ไป

คำเตือน: กระบวนการต่อไปนี้จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานโดยใช้แอพพลิเคชัน Terminal หากคุณไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแบบ Terminal หรือสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับ UNIX โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง คำสั่งที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้สูญเสียข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ระบบไม่สามารถใช้งานได้ การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้ความปลอดภัยของระบบลดลงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว วิธีการนี้จำเป็นต้องใช้ รหัสผ่านผู้ดูแลระบบที่ไม่เป็นรหัสว่าง

หากมีโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันอยู่:

 1. เปิด Terminal (ซึ่งอยู่ใน /Applications/Utilities)
 2. พิมพ์คำต่อไปนี้:
  sudo chmod -R 1777 /Users/Shared
 3. กด Return
 4. ออกจาก Terminal

หากไม่มีโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ขั้นตอนต่อไปนี้จะสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใหม่ด้วยสิทธิ์ใช้งานที่ถูกต้อง หากสิทธิ์ใช้งานหายไป 

 1. เปิด Terminal (ซึ่งอยู่ใน /Applications/Utilities)
 2. พิมพ์คำต่อไปนี้:
  sudo mkdir -p /Users/Shared/
 3. กด Return
 4. ป้อนรหัสผ่านบัญชีผู้ดูแลระบบของคุณเมื่อพร้อมท์ จากนั้นกด Return
 5. พิมพ์คำต่อไปนี้:
  sudo chmod 1777 /Users/Shared
 6. กด Return
 7. ออกจาก Terminal