บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable To Start Quest In Darkness, I Dream

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 241735
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't pick up the quest In Darkness, I Dream
  • I reached level 54, where is my quest?
  • My HoA quest for Crucible of Flame Rank 2 is missing

After you complete the quest Harnessing the Power and get your achievement for activating the Heart Forge, make sure to continue with the Nazjatar quest chain. The next chain of quest, starting with Back Out to Sea (Alliance/Horde), needs to be completed before the next Heart of Azeroth quest becomes available.

For additional information about the Heart of Azeroth quest or essences, visit the Heart of Azeroth Essence overview.