บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Rank 3 Recipe for Baked Port Tato

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 241864
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • World Quest "Work Order: Baked Port Tato"" didn't give a reward
  • Didn't receive Rank 3 recipe for Baked Port Tato

The World Quest Work Order: Baked Port Tato will only reward the Rank 3 recipe if your character has already trained Rank 2. Both Rank 1 and Rank 2 can be trained with the cooking trainer at your faction's Nazjatar hub: Rolm for Horde or Instructor Ulooaka for Alliance.

If the World Quest was completed before training Rank 2, you should still receive another reward such as Azerite, but you will need to complete the World Quest again next time it appears in order to receive the Rank 3 recipe.