บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't find quest item for "A Kelfin's Best Friend"

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 241953
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I'm trying to complete this quest but the quest marker location shows nothing for me to interact with?

The quest "A Kelfin's Best Friend" needs to be completed at the telescope on top of the rocky platform on the Hanging Reef, above Newholme.

If you are still having trouble finding it try to check on fansites such as Wowhead.com for help.