บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Daily Quest - A Daughter of Torcali

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 242055
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Can't find Territorial Razorwing on the map where the quest indicator is

The Territorial Razorwing that needs to be killed for this quest may not be in the location marked on your quest map if it has been killed by another player recently or if there is an active invasion in Zandalar.

If you see an active invasion, complete the invasion questline to clear the phasing in the area. If the Territorial Razorwing is not in the marked location and does not appear quickly, look around the area for other Territorial Razorwings.