บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Replace Mount Equipment

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 242171
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't replace my current mount equipment.  It does not change, and the new item remains in my bags.

If you are having trouble replacing your mount equipment, this is a known issue caused by some addons.  Please try disabling addons, or Resetting the User Interface.  If the issue persists without addons, please submit a Bug Report.