บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Want to Hide my Real Name on Real ID

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 24221
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I don't want my real name visible, how do I disable Real ID?
  • Is it possible to have Real ID friends but don't show them my real name?
  • How can I hide my name from showing up in "Suggested Friends"?

Real ID friendships are voluntary. If you don't want another player to contact you through Real ID, remove them from your Real ID friends list.

Parents can enable or disable this service for their children using Parental Controls or through Account Management. If Real ID has been disabled, you can re-enable it on the Privacy Options page.

Note: Real ID friends will be converted to Battle tag friends if you turn off Real ID. All friends must be be manually upgraded through the Upgrade to Real ID Friend option if Real ID is turned back on. A list cannot be restored to a previous state.