บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Used Aqueous Reliquary to Create the Wrong Essence

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 242793
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I was in the wrong spec when I consumed the Aqueous Reliquaries and received Vitality Conduit, but I wanted Azeroth's Undying Gift
  • I combined Aqueous Reliquary and received Azeroth's Undying Gift, but I wanted Vitality Conduit

When combining Aqueous Reliquary, the essence that is created is based on your currently set loot specialization. A pop-up will remind you of your current spec and ask for confirmation that you want to create the essence. Learn more on the Heart of Azeroth Essences Wowhead Guide.