บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Start Heroic Warfront Quests

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 242876
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I'm only offered the normal Warfront: The Battle for Stromgarde quest.
  • I can't start Heroic Warfront: The Battle for Stromgarde.

In order to access Heroic Warfront quests you must first unlock normal Warfronts. If you faction change your character, you will need to redo the unlock for normal Warfronts on your new faction.