การปฏิเสธการชำระเงิน (Chargeback) คือการคืนเงินหลังจากที่ลูกค้าส่งคำขอปฏิเสธการชำระเงินกับสถาบันทางการเงินของลูกค้า

โดยปกติแล้ว เราจะนำเนื้อหาออกจากบัญชีเมื่อมีการปฏิเสธการชำระเงินในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว ในบางกรณี การปฏิเสธการชำระเงินจะส่งผลให้บัญชีเกมของคุณถูกล็อค