การปฏิเสธการชำระเงิน (Chargeback) คือการคืนเงินหลังจากที่ลูกค้าส่งคำขอปฏิเสธการชำระเงินกับสถาบันทางการเงินของลูกค้า

โดยปกติแล้ว เราจะนำเนื้อหาออกจากบัญชีเมื่อมีการปฏิเสธการชำระเงินในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว ในบางกรณี การปฏิเสธการชำระเงินจะส่งผลให้บัญชีเกมของคุณถูกล็อค

โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิเสธการชำระเงินของร้านค้า Blizzard การปฏิเสธการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อจาก ร้านอุปกรณ์ Blizzard ต้องได้รับการดำเนินการผ่านสถาบันการเงินของคุณเท่านั้น