บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Map to the Last Worldvein Missing after obtaining from weekly island expedition quest

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 243556
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Map to the Last Worldvein disappeared from my bags after earning it

The "Map to the Last Worldvein" is not a guaranteed reward from this quest.
If you see it incorrectly displayed as a reward it is usually caused by malfunctioning UI modifications. In such cases you can try to reset your interface.