บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Overwatch Error: Insufficient Write Permissions (PC)

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 243879
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I'm receiving the Error: Insufficient Write Permissions when trying to patch Overwatch

This error occurs when Battle.net does not have the correct permissions to modify files on your hard drive. To troubleshoot this error:

  1. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
  2. Try creating a new administrator account to resolve permissions issues.
  3. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
  4. Run a security scan to remove any viruses or malware infections.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.