บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Overwatch Error: Unable to download data (PC)

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 243884
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I'm receiving Overwatch Error: Unable to download data (PC)

An issue arose when your game client tried to download data from our servers. It may be caused by a problem with your connection.

  1. If you're using a wireless connection, optimize your internet connection to rule out a connection issue.
  2. Check your network configuration to find any issues with your firewall, router, or port settings.
  3. Release and renew your IP and flush your DNS to resolve any network conflicts.
  4. Reset your network devices to make sure your router hasn't become flooded with data.
  5. Disable any proxies that may interfere with the login module.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.