บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Start The Light of Dawn

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 24504
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I abandoned the quest and now I cannot pick it back up. None of the NPCs are here.
  • Can't figure out where to pick up The Light of Dawn after abandoning it

You will need to return to Scourge Commander Thalanor to pick up the quest The Light of Dawn again.  He can be found where the battle against the scourge is about to begin, where all the Death Knights are waiting to engage the scourge forces. You may need to turn on trivial quests to see the quest marker, or speak to Thalanor directly to pick up the quest.