บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Chose the Wrong Talents

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 247005
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Chose the wrong talents in WoW Classic
  • Selected the wrong talents on my character

In Battle for Azeroth, you can change your talent selections and specialization at no cost.

In World of Warcraft Classic, you can visit a trainer and pay a gold cost to change your selected talent points.

Customer Support is not able to assist with resetting talents.