บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

WoW Classic Quest Item Restoration

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 247239
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I didn't have space in my bags, so I've deleted a quest item, can you restore it?
  • I've lost my quest item, please return it to my WoW Classic character

You can use Item Restoration in order to attempt a restoration of your WoW Classic quest items that are used exclusively as a requirement for completing a quest. If you are unable to use Item Restoration or if the quest items do not appear, you will need to acquire the items again. It may be necessary to abandon and restart the quest in order to regain the quest item.