บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Loot Cuergo's Hidden Treasure

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 247473
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't loot Cuergo's Hidden Gold
  • The chest vanished

Running too far away or dying while fighting pirates may allow time for the treasure to despawn or be looted by another player. If this occurs, you will need to abandon and retry the quest.