บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Progress With Quest - The Great Masquerade

อัพเดตแล้ว: 3 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 248106
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Quest The Great Masquerade won't start

The Great Masquerade is a lengthy quest with multiple NPC interactions. As with most escort quests in WoW Classic, the quest may not be able to be started or completed if another player is already participating in the quest.

For more information, please check fansites or our forums.