บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Selected the Wrong Apprentice quest for my Warlock in Classic WoW

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 248128
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • The other quest reward is way better than the reward of the quest I completed and I would like an exchange or to be able to complete the other quest
  • Can you reset the path choice for Orb of Orathil questline?
  • After completing "Returning the Cleansed Orb" I have selected "Shard of an Infernal" and now I am only offered "The Completed Orb of Noh'Orahil" instead of "The Completed Orb of Dar'Orahil"

Warlocks must choose a path on their class questline, either leading to The Completed Orb of Dar'Orahil or The Completed Orb of Noh'Orahil. This decision, once made, is final. Customer Support will not assist with mistakes made on the questline.