บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Get Quest Credit - In Dreams

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 248306
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Can't get credit for In Dreams

In Dreams is a lengthy quest with multiple NPC interactions. As with most escort quests in WoW Classic, the quest may not be able to be started or completed if another player is already participating in the quest. Additionally, stay close to the escort NPC to ensure credit.

For more information, please check fansites or our forums.