บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

How to Unlink Your Activision Account From Your Battle.net Account

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 248533
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't unlink my Activision account.
  • "This account is currently ineligible for unlinking because it has been previously unlinked within the last twelve months"

Blizzard Customer Support is unable to assist with unlinking an Activision account.

If you are unable to unlink your account following the steps on the Activision site, please contact Activision support for assistance.