บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to Install or Patch Call of Duty: Modern Warfare

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 248826
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • Errors when installing Modern Warfare
 • Download of Call of Duty: Modern Warfare Won't Start
 • Patching Modern Warfare is slow
 • Download stalls at the last ~200MB

If your region is currently patching or undergoing maintenance there might be a known issue affecting all players. Check @BlizzardCS on Twitter for information on any ongoing issues.

If you are receiving a specific error code (such as BLZBNTAGT00000BB8), you can search for the error code on our Support Site. The error code page will have more specific troubleshooting. If you do not receive an error code, the steps below may resolve problems in which the Blizzard Battle.net App can’t download data or update game files.

 1. Restart your computer to resolve problems caused by programs and services running in the background.
 2. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
 3. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
 4. If you're using a wireless connection, optimize your internet connection to rule out a connection issue.
Advanced Troubleshooting
 1. Disable any proxies that may interfere with the login module.
 2. Run a security scan to remove any viruses or malware infections.
 3. Try creating a new administrator account to resolve permissions issues.
 4. Uninstalling and reinstalling the Blizzard App may resolve rare launcher issues.


จัดจำหน่ายโดย
พัฒนาโดย