บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Turn In Quest - Do it the Azerite Way

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 249108
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Have a gold question mark on minimap, can't turn in quest

If you are having problems turning in Do It the Azerite Way, wait until MOTHER finishes the casting animation, then retry. 

If the issue persists, try the following steps:

  • Leave the chamber, then return
  • Abandon the quest, then reattempt
  • Reset the WoW User Interface
  • Check fansites or our forums for more information