บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Missing Wendigo Woolies Transmog Outfit

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 249292
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Where is my Wendigo Woolies Transmog Outfit?
  • I tried checking my collection I can't find my Wendigo appearance.

The Wendigo Woolies Outfit includes appearances for your Helm, Chest, Pants, Gloves, and Boots. These are found in your Blizzard Account's appearance collection and are automatically added when claiming or purchasing a Virtual Ticket on the account. There is no need to claim or unwrap these appearances.

Note: If you cannot see the Woolies in your Set tab right away, please allow up to 24 hours for it to fully process and deliver to your collection.

Known Issue

There is currently an issue which can cause appearances such as this one to disappear from the appearances collection, as well as from any items it is currently transmogged to. The appearance usually re-appears in the Wardrobe after some time, but can disappear again. We currently do not have a workaround or resolution.

Note that for some players, this issue only affects the set itself, while individual pieces (head, chest, etc) can still be seen and used. Try checking for the individual slots to see if the items are available to you.

We appreciate your patience while our developers are working to resolve this.