BLZBNTKEY00002034

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 250954
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

หลายคนนอกจากจะวางแผนซื้อเกมของเราในรูปแบบฉบับของสะสมแล้ว ก็ยังสนใจในสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการซื้อสินค้าดิจิทัลล่วงหน้าที่รวมอยู่ในรูปแบบของสะสมนั้นด้วย
เพื่อช่วยในเรื่องนี้ เราอาจเพิ่มยอดเงินคงเหลือ Blizzard Balance ไปยังบัญชีของคุณให้โดยตรงสำหรับราคาของการซื้อแบบดิจิทัลล่วงหน้าเมื่อในภายหลังที่คุณได้รับเกมเดียวกันนั้นในรูปแบบของสะสม

เราพยายามเพิ่มยอดคงเหลือ Blizzard Balance ให้คุณสำหรับราคาของการซื้อดิจิทัลล่วงหน้า แต่มีปัญหาในการพยายามหายอดเงินคงเหลือที่ถูกต้องในการเพิ่มยอดเงินนั้น ติดต่อเรา เพื่อแก้ไขปัญหา