บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Log In to Gear Store with Blizzard Account

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 251142
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't log in to the Gear Store with my Blizzard email
  • Cannot check my order history in the Gear Store, won't accept my email

The Gear Store uses a different account than your Blizzard account. To log in to the Gear Store, create a new Gear Store account.