บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Black Winged Shadow Quest

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 251420
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Every time I get near the Sleepless Interrogator, it disappears
  • I am unable to complete the quest Black Winged Shadow due to phasing

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. Currently, we do not have a workaround but others have reported leaving/returning to the zone or logging out and back in, allows you to complete the quest.

Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the in-game bug report feature.