BLZBNTAC00000001

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 25179
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • ฉันพบข้อผิดพลาดนี้ในระบบ CAPTCHA ของคุณ!
  • BLZBNTAC00000001 กำลังพบปัญหากับ CAPTCHA ในขณะนี้ โปรดอ่านบทความสนับสนุนของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อผิดพลาดนี้บ่งบอกว่าเกิดปัญหาบางอย่างในกระบวนการ CAPTCHA ถ้าลองใหม่อีกครั้งแล้วยังพบข้อผิดพลาดนี้ ให้ลองใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อื่น

ถ้าใช้เบราว์เซอร์อื่นแล้วยังคงพบข้อผิดพลาดอยู่ โปรดดูบัญชี Twitter ของ BlizzardCS เพื่อตรวจสอบว่ามีการอัพเดตหรือไม่ แล้วลองใหม่อีกครั้งภายหลัง